Super Scorro Transvaal September 2022

Posted in Stichting

09 september 2022

Nieuw schooljaar nieuw cultuureducatie project Super Scorro Transvaal Jongeren lopen een kunst stage in de werkplaats van Topaze, Deze week skills; tekenen, schetsen buiten, portret schilderen en timmeren. Cultuureducatie jongeren van Praktijkschool De Einder maken kennis met verschillende kunst disciplines bij Topaze door het cultuureducatie project Super Scorro Transvaal ondersteunt door het Fonds voor Cultuurparticipatie,