Super Scorro Transvaal September 2023

Posted in Stichting

25 september 2023

Jongeren van het praktijkonderwijs komen naar de werkplaats om hun creatieve talenten te ontdekken, skills deze week; vrij tekenen, naam TAG, timmeren en assisteren bij een workshop op locatie. Super Scorro Transvaal is een cultuureducatie project welke tot stand komt i.s.m. P>O. de Einder en met ondersteuning van het Fonds van Cultuurparticipatie.